-- ขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ ให้เร่งดำเนินการบันทึกให้ครบ เนื่องจากระบบจะปิดสำหรับการบันทึกข้อมูลของปี 2560 ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2354-3388 ต่อ 309-310 คุณพัฒนา(ออม) และคุณอดุลย์) --
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการและกลไกการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1
ดัชนีสิทธิและความเท่าเทียม yoku japanese

คะแนนตัวชี้วัดตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข้อมูลจากระบบแบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2558

decor_04-1


 

คะแนนตัวชี้วัดตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข้อมูลจากระบบแบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2558

decor_04-2

https://holistickenko.com/shinrin-yoku-forest-bathing/

yoku japanese

yoku japanese

ลืมรหัสผ่าน |