รูปภาพประกอบ

Multi Media

วีดีโอเรื่องการศึกษา
สื่อและเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการ
วีดีโอเรื่องการศึกษา
เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ
วีดีโอเรื่องการศึกษา
รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เทคโนโลยีกับคนพิการ"
วีดีโอเรื่องการศึกษา
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและนวัตกรรมเพื่อคนพิการ
วีดีโอเรื่องการศึกษา
เปิดหูเปิดตารถคนพิการเมืองทอง2553
วีดีโอเรื่องการศึกษา
EYECAN+ เทคโนโลยีควบคุมเมาส์ด้วยสายตา
วีดีโอเรื่องการศึกษา
การฟื่นฟูทักษะการเคลื่อนไหว
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ไซร่า(CIRA) หุ่นยนต์ช็อปปิ้งเพื่อผู้พิการ และ แสตนดี้ (STANDY) วีลแชร์อัจฉริยะ
วีดีโอเรื่องการศึกษา
สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติก
วีดีโอเรื่องการศึกษา
รายการ Spirit of mind พลังใจไร้ขีด ตอนที่ 1
วีดีโอเรื่องการศึกษา
Spirit of Mind Season 2 ตอนที่ 17 ออกอากาศ 24 ต.ค. 58
วีดีโอเรื่องการศึกษา
รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)
วีดีโอเรื่องการศึกษา
cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้
วีดีโอเรื่องการศึกษา
สกู๊ปอักษรเบรลล์
วีดีโอเรื่องการศึกษา
โน้ตอักษรเบรลล์นักดนตรีพิการ
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ฉายแวว : ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : อักษรเบรลล์แบบพกพา
วีดีโอเรื่องการศึกษา
Science And Tech : โปรแกรมผู้บกพร่องทางการได้ยิน (22 มิ.ย. 57)
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ความคิดเห็นจากผู้พิการทางการได้ยิน ต่อ เงียบอันตราย
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ฝีมือครู(สื่อเด็กออทิสติก)
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)
วีดีโอเรื่องการศึกษา
การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการและวิธีทำบัตรคนพิการ
วีดีโอเรื่องการศึกษา
 การศึกษาพิเศษ เข้าใจเด็กออทิสติก
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ชีวิตคือความสวยงาม
วีดีโอเรื่องการศึกษา
รายการประเทศไปต้องไปต้อง :การฝึกอาชีพคนพิการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพนพิการหยาดฝน เชียงใหม่
วีดีโอเรื่องการศึกษา
การจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ก้าวร้าว
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ครอบครัวเดียวกัน-ผู้ไม่ย่อท้อกับออทิสติกของลูก
วีดีโอเรื่องการศึกษา
เด็กพิการโชว์ step บนวีลแชร์
วีดีโอเรื่องการศึกษา
เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ
วีดีโอเรื่องการศึกษา
นิค วูจิซิค คนพิการหัวใจนักสู้ บรรยายไทย
วีดีโอเรื่องการศึกษา
คุณสมพงษ์ รักโคตร ประธานชมรมกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ออกราย  เรารักคนพิการ  วันจันทร์ที่ 21 มีนา
วีดีโอเรื่องการศึกษา
พิการทางการเคลื่อนไหว
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น
วีดีโอเรื่องการศึกษา
Cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก
วีดีโอเรื่องการศึกษา
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] มือน้อยเล่าเรื่อง - โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ
วีดีโอเรื่องการศึกษา
การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์
วีดีโอเรื่องการศึกษา
พิการทางการมองเห็น
วีดีโอเรื่องการศึกษา
รายการคนค้นคน-ช่างก้อม ช่อมได้/ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น
วีดีโอเรื่องการศึกษา
เด็กหูหนวกพูดได้
วีดีโอเรื่องการศึกษา
ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง

อ่านต่อทั้งหมด>>