รูปประกอบ เครือข่ายคนพิการ

เครือข่ายคนพิการ

 • สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • ที่อยู่ : 750 คลังอาวุธ ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
  • โทรศัพท์ : 045-285469
  • โทรสาร : 045-285469
  • E-mail Address : nrcpd@dep.go.th
 • ศูนยฺฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง  

  • ที่อยู่ : 50 ม.7, ถ.เพชรหึงส์, ต.ทรงคนอง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, 10130 ตำบล ตลาด อำเภอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
  • โทรศัพท์ : โทรศัพท์ 0-2462-5008 
  • โทรสาร : โทรสาร 0-2462-663
  • E-mail Address : director@ppdrehabcenter.com
 • สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย)

  • ที่อยู่ : 78/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • โทรศัพท์ : 0-2583-8426
  • โทรสาร : 0-2583-2888
  • E-mail Address : banrajawadee@dep.go.th
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น

  • ที่อยู่ : 76 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250
  • โทรศัพท์ : 043421252
  • โทรสาร : 043421320
  • E-mail Address : pikarn.kk@hotmail.com
 • ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

  • ที่อยู่ : 78/10 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  • โทรศัพท์ : 0-2583-8415
  • โทรสาร : 0-2583-9952
  • E-mail Address : vddc-nonthaburi@dep.go.th