รูปภาพประกอบการเงิน

กองทุนช่วยเหลือผู้พิการ

 • แหล่งเงินทุน และการบริหารเงินทุนในภาคธุรกิจ ( Micro Financial )
  • 21/09/2558
  • "โดย:"Administrator
  • 3,299

  แหล่งเงินทุน และการบริหารเงินทุนในภาคธุรกิจ ( Micro Financial ) 1) กองทุนการเงินชุมชน / สถาบันการเงินชุมชนรายย่อย (Micro Financial)  สถาบันการเงินชุมชนรายย่อย (Micro Financial) หรือ "ระบบการเงินในระดับจุลภาค" หรือเรียกให้เข้าใจความหมายง่ายขึ้น ก็คือ การปล่อยสินเชื่อให้คนจน ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับ...

  อ่านต่อที่นี่>>
 • การเตรียมความพร้อมทางการเงิน สำหรับผู้สูงอายุ
  • 07/10/2558
  • "โดย:"Administrator
  • 1,675

  การเตรียมความพร้อมทางการเงิน[1] การวางแผนทางการเงิน ( Financial Planning) คือ กระบวนการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล โดยพิจารณา ปิรามิดแห่งการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ 1)    กระจายทรัพย์  เริ่มจากการสร้างฐานให้?แข็งแกร่ง โดยการบริหารรายได้ให้?มากกว่ารายจ่าย หรือ บริหาร...

  อ่านต่อที่นี่>>