รูปภาพประกอบสื่อสำหรับคนพิการ

สื่อสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว

EYECAN+ เทคโนโลยีควบคุมเมาส์ด้วยสายตา
เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ
เด็กพิการโชว์ step บนวีลแชร์
การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการและวิธีทำบัตรคนพิการ

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการด้านจิตใจ หรือพฤติกรรม

ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)
สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา
การจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ก้าวร้าว

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางสติปัญญา

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม
Spirit of Mind Season 2 ตอนที่ 17 ออกอากาศ 24 ต.ค. 58
รายการ Spirit of mind พลังใจไร้ขีด ตอนที่ 1

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้

รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)
cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ฉายแวว : ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : อักษรเบรลล์แบบพกพา
โน้ตอักษรเบรลล์นักดนตรีพิการ
ชีวิตคือความสวยงาม
พิการทางการมองเห็น

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

เด็กหูหนวกพูดได้
ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง
Science And Tech : โปรแกรมผู้บกพร่องทางการได้ยิน (22 มิ.ย. 57)
ความคิดเห็นจากผู้พิการทางการได้ยิน ต่อ เงียบอันตราย

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางออทิสติก

ฝีมือครู(สื่อเด็กออทิสติก)
Cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก
 การศึกษาพิเศษ เข้าใจเด็กออทิสติก
ทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติก

อ่านต่อทั้งหมด>>