รูปภาพประกอบสื่อสำหรับคนพิการ

สื่อสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว

นิค วูจิซิค คนพิการหัวใจนักสู้ บรรยายไทย
การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์
รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เทคโนโลยีกับคนพิการ"
เด็กพิการโชว์ step บนวีลแชร์

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการด้านจิตใจ หรือพฤติกรรม

การจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ก้าวร้าว
สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา
ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางสติปัญญา

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม
รายการ Spirit of mind พลังใจไร้ขีด ตอนที่ 1
Spirit of Mind Season 2 ตอนที่ 17 ออกอากาศ 24 ต.ค. 58

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้

cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้
รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ชีวิตคือความสวยงาม
โน้ตอักษรเบรลล์นักดนตรีพิการ
ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น
ฉายแวว : ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : อักษรเบรลล์แบบพกพา

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

Science And Tech : โปรแกรมผู้บกพร่องทางการได้ยิน (22 มิ.ย. 57)
ความคิดเห็นจากผู้พิการทางการได้ยิน ต่อ เงียบอันตราย
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] มือน้อยเล่าเรื่อง - โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ
ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางออทิสติก

ครอบครัวเดียวกัน-ผู้ไม่ย่อท้อกับออทิสติกของลูก
ฝีมือครู(สื่อเด็กออทิสติก)
 การศึกษาพิเศษ เข้าใจเด็กออทิสติก
ทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติก

อ่านต่อทั้งหมด>>