รูปภาพประกอบสื่อสำหรับคนพิการ

สื่อสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว

การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการและวิธีทำบัตรคนพิการ
รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เทคโนโลยีกับคนพิการ"
ไซร่า(CIRA) หุ่นยนต์ช็อปปิ้งเพื่อผู้พิการ และ แสตนดี้ (STANDY) วีลแชร์อัจฉริยะ
พิการทางการเคลื่อนไหว

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการด้านจิตใจ หรือพฤติกรรม

ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)
สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา
การจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ก้าวร้าว

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางสติปัญญา

รายการ Spirit of mind พลังใจไร้ขีด ตอนที่ 1
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม
Spirit of Mind Season 2 ตอนที่ 17 ออกอากาศ 24 ต.ค. 58

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้

รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)
cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ชีวิตคือความสวยงาม
โน้ตอักษรเบรลล์นักดนตรีพิการ
ฉายแวว : ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : อักษรเบรลล์แบบพกพา
ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

ความคิดเห็นจากผู้พิการทางการได้ยิน ต่อ เงียบอันตราย
ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง
เด็กหูหนวกพูดได้
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] มือน้อยเล่าเรื่อง - โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางออทิสติก

Cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก
ทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติก
ฝีมือครู(สื่อเด็กออทิสติก)
ครอบครัวเดียวกัน-ผู้ไม่ย่อท้อกับออทิสติกของลูก

อ่านต่อทั้งหมด>>