รูปภาพประกอบสื่อสำหรับคนพิการ

สื่อสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว

พิการทางการเคลื่อนไหว
เด็กพิการโชว์ step บนวีลแชร์
การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์
เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการด้านจิตใจ หรือพฤติกรรม

การจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ก้าวร้าว
สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา
ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางสติปัญญา

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม
Spirit of Mind Season 2 ตอนที่ 17 ออกอากาศ 24 ต.ค. 58
รายการ Spirit of mind พลังใจไร้ขีด ตอนที่ 1

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้

รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)
cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

โน้ตอักษรเบรลล์นักดนตรีพิการ
สกู๊ปอักษรเบรลล์
ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น
พิการทางการมองเห็น

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] มือน้อยเล่าเรื่อง - โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ
เด็กหูหนวกพูดได้
ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง
Science And Tech : โปรแกรมผู้บกพร่องทางการได้ยิน (22 มิ.ย. 57)

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางออทิสติก

 การศึกษาพิเศษ เข้าใจเด็กออทิสติก
ฝีมือครู(สื่อเด็กออทิสติก)
ครอบครัวเดียวกัน-ผู้ไม่ย่อท้อกับออทิสติกของลูก
Cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก

อ่านต่อทั้งหมด>>