รูปภาพประกอบสื่อสำหรับคนพิการ

สื่อสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว

สื่อและเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการ
คุณสมพงษ์ รักโคตร ประธานชมรมกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ออกราย  เรารักคนพิการ  วันจันทร์ที่ 21 มีนา
เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ
รายการประเทศไปต้องไปต้อง :การฝึกอาชีพคนพิการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพนพิการหยาดฝน เชียงใหม่

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการด้านจิตใจ หรือพฤติกรรม

ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)
การจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ก้าวร้าว
สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางสติปัญญา

รายการ Spirit of mind พลังใจไร้ขีด ตอนที่ 1
Spirit of Mind Season 2 ตอนที่ 17 ออกอากาศ 24 ต.ค. 58
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้

รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)
cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

พิการทางการมองเห็น
ฉายแวว : ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : อักษรเบรลล์แบบพกพา
ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น
ชีวิตคือความสวยงาม

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

เด็กหูหนวกพูดได้
ความคิดเห็นจากผู้พิการทางการได้ยิน ต่อ เงียบอันตราย
Science And Tech : โปรแกรมผู้บกพร่องทางการได้ยิน (22 มิ.ย. 57)
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] มือน้อยเล่าเรื่อง - โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางออทิสติก

 การศึกษาพิเศษ เข้าใจเด็กออทิสติก
ครอบครัวเดียวกัน-ผู้ไม่ย่อท้อกับออทิสติกของลูก
Cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก
ฝีมือครู(สื่อเด็กออทิสติก)

อ่านต่อทั้งหมด>>