รูปภาพประกอบสื่อสำหรับคนพิการ

สื่อสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว

การฟื่นฟูทักษะการเคลื่อนไหว
การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์
เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ
รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เทคโนโลยีกับคนพิการ"

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการด้านจิตใจ หรือพฤติกรรม

ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)
การจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ก้าวร้าว
สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางสติปัญญา

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม
รายการ Spirit of mind พลังใจไร้ขีด ตอนที่ 1
Spirit of Mind Season 2 ตอนที่ 17 ออกอากาศ 24 ต.ค. 58

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้

รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)
cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

ชีวิตคือความสวยงาม
ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น
พิการทางการมองเห็น
ฉายแวว : ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : อักษรเบรลล์แบบพกพา

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

เด็กหูหนวกพูดได้
ความคิดเห็นจากผู้พิการทางการได้ยิน ต่อ เงียบอันตราย
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] มือน้อยเล่าเรื่อง - โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ
ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางออทิสติก

ฝีมือครู(สื่อเด็กออทิสติก)
 การศึกษาพิเศษ เข้าใจเด็กออทิสติก
ทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติก
Cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก

อ่านต่อทั้งหมด>>