รูปภาพประกอบสื่อสำหรับคนพิการ

สื่อสำหรับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว

พิการทางการเคลื่อนไหว
เด็กพิการโชว์ step บนวีลแชร์
คุณสมพงษ์ รักโคตร ประธานชมรมกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ออกราย  เรารักคนพิการ  วันจันทร์ที่ 21 มีนา
การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการด้านจิตใจ หรือพฤติกรรม

การจัดการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ก้าวร้าว
ดูแลเธอด้วยรัก(การจำกัดพฤติกรรมรุนแรงผู้ป่วยจิตเวช)
สานสัมพันธ์ 404 สิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย โดย น.ส.นวริญญ์ ปัญญา

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางสติปัญญา

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม
Spirit of Mind Season 2 ตอนที่ 17 ออกอากาศ 24 ต.ค. 58
รายการ Spirit of mind พลังใจไร้ขีด ตอนที่ 1

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้

รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)
cartoon animation เรื่อง เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

สกู๊ปอักษรเบรลล์
ความต้องการหนังสือจากผู้พิการทางการเห็น
พิการทางการมองเห็น
ชีวิตคือความสวยงาม

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] มือน้อยเล่าเรื่อง - โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ
เด็กหูหนวกพูดได้
ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง
ความคิดเห็นจากผู้พิการทางการได้ยิน ต่อ เงียบอันตราย

อ่านต่อทั้งหมด>>

สื่อสำหรับคนพิการทางออทิสติก

ครอบครัวเดียวกัน-ผู้ไม่ย่อท้อกับออทิสติกของลูก
 การศึกษาพิเศษ เข้าใจเด็กออทิสติก
ทันตกรรมในผู้ป่วยออทิสติก
Cartoon animation เรื่อง เด็กออทิสติก

อ่านต่อทั้งหมด>>