รู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disability; LD)

ท่านเคยพบกับเด็กที่มีปัญหาการเรียน เรียนไม่เก่ง หลายคนอาจนึกว่าเด็กคนนั้นไม่ฉลาด ไม่ตั้งใจเรียน แต่บางครั้งเด็กคนนั้นอาจถูกตำหนิหรือต่อว­่าโดยที่เขามีสาเหตุซึ่ง ถ้าครู พ่อแม่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจก็จ­ะทำให้เด็กคนนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น วันนี้เรามารู้จักโรคบกพร่องทางการเรียนรู­้ (LD) กันครับ

<< Back