ฉายแวว : ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา : อักษรเบรลล์แบบพกพา

จดจำ ชื่อเรียกสั้น ๆ ง่าย ๆ ของสิ่งประดิษฐ์ที่น้องนักศึกษาภาควิชาวิศ­วกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 คน ภัทร-ภัทรวิทย์ กิจเจตนี, ตี๋-มนตรี ตั้งประยูรเลิศ, แมน-สมโภชน์ อรัญพันธ์ ได้ประดิษฐ์ขึ้นมา นั่นคือ เครื่องจดบันทึกแบบพกพา สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาให้มีความสะดวกใ­นการจดบันทึกมากยิ่งขึ้น โดยใช้การทำงานแบบการเขียนอักษรเบรลล์ ความสามารถของเครื่องจดจำนี้เป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาอย่างมากมาย ติดตามแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจของน้องๆทั้ง 3 คน ได้ในรายการฉายแวว ตอน อักษรเบรลล์แบบพกพา

รายการที่นำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะต่าง ๆ ซีรีย์งานวิจัยนักศึกษา ในรายการฉายแวว ออกอากาศทาง Mahidol Channel ทาง CTH ช่อง 107
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Website : http://www.mahidolchannel.com

<< Back