การลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการและวิธีทำบัตรคนพิการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการทราบถึงการล­งทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการทุกคน 
จัดทำโดย นักพัฒนาชุมชน

komsak jampasi

<< Back