การศึกษาพิเศษ เข้าใจเด็กออทิสติก

Published on May 25, 2015

"จอห์น ซิมพ์สัน วัย 20 ปี ผู้ป่วยโรคออทิสซึมจะพาผู้ชมไปสำรวจทฤษฎีแ­ละชีวิตจริงของนักเรียนออทิสติกจำนวนมากใน­โรงเรียนมัธยม จอห์นกระตือรือร้นที่จะช่วยกระตุ้นให้โรงเ­รียนเอาใจใส่นักเรียนออทิสติกรุ่นต่อ ๆ ไปให้มากขึ้น ในรายการนี้ เขาจะมาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เราฟัง พร้อมกับสัมภาษณ์ซู แฮตตัน จากศูนย์ออทิสซึม เวสต์ มิดแลนดส์ เกี่ยวกับอาการโรค และพูดคุยกับไมค์ คอลินจากสมาคมผู้ป่วยโรคออทิสซึมแห่งชาติ ซึ่งจะมาเล่าถึงคำศัพท์ที่ใช้จำแนกผู้ป่วย­ที่มีอาการออทิสซึม เรายังจะได้ฟังผู้ปกครองที่มีลูกเป็นออทิส­ติกเล่าถึงการใช้ชีวิตประจำวัน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้วยว­่า ครูจะมีวิธีอะไรอีกบ้างในการช่วยเด็กออทิส­ติกให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้

คำสำคัญ : ออทิสซึม ออทิสติก Authism Authistic เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กพิเศษ การเรียนรวม การเรียนร่วม พฤติกรรมของเด็กออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ Asperger's syndrome อาการย้ำคิดย้ำทำ บกพร่องด้านการเข้าสังคม บกพร่องด้านจินตนาการ จินตนาการจำกัด ไม่ยืดหยุ่นทางความคิด ปัญหาด้านการสื่อสาร ปัญหาด้านการปฏิสัมพันธ์ อาการโรคออทิสซึม พฤติกรรมออทิสซึม ปัญหาในโรงเรียน การกลั่นแกล้ง เพื่อนแกล้ง ถูกทอดทิ้ง ปัญหาทางจิต จิตวิทยาเด็ก การเลี้ยงดูเด็กออทิสติก การดูแลเด็กออทิสติก ไวต่อการสัมผัส ปัญหาการควบคุมอารมณ์ ความเท่าเทียมทางการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา"

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีส­ารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th 
Google PLus : DLIT PLC
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

 

<< Back