รายการประเทศไปต้องไปต้อง :การฝึกอาชีพคนพิการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพนพิการหยาดฝน เชียงใหม่

รายการ“ประเทศไทยต้องไปต่อ” ช่อง MCOT นำเสนอเรื่องการฝึกทักษะอาชีพให้คนพิการ ซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐ เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีค­ุณค่า ไม่เป็นภาระของครอบครัว เผยแพร่เมื่อ 25 ม.ค. 2016

 

<< Back