รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เทคโนโลยีกับคนพิการ"

รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เทคโนโลยีกับคนพิการ" พบกับ อ.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี­อำนวยความสะดวก

<< Back