เด็กพิการโชว์ step บนวีลแชร์

Published on Jul 12, 2015

นี่ก็เป็นความสามารถของเด็กพิการทางร่างกา­ย จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในการออกลวดลายเต้นบีบอยบนวีลแชร์ โดยการแสดงชุดนี้ ถือเป็นไฮไลท์เด่นของโรงเรียน เพราะนักแสดงทั้งหมด ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากเวทีประกวดไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนต์ เมื่อปี 2014 คือ การแสดงวีลแชร์แดนซ์ จนเรียกเสียงปรบมือจากหน่วยงานที่เข้ามาจั­ดกิจกรรมบริจาคสิ่งของ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

ส่วนการแสดงอีกชุดก็สวยงามไม่แพ้กัน คือ รำพื้นเมืองประกอบเพลง ซึ่งนักแสดงทั้ง 5 คน ที่แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าพื้นเมือง นั่งฟ้อนรำอยู่บนรถวีลแชร์ แม้จะไม่สามารถยืน หรือเดินได้ แต่กลับใช้ มือ ฟ้อนรำได้อย่างอ่อนช้อย 

สำหรับโรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนสำห­รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทั้งในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างคนปกติ

 

<< Back