เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ

ปีหน้าคนพิการกว่า 1 ล้าน 5 แสนคนทั่วประเทศ จะได้เบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่มจากเดือนละ 500 บาท เป็น 800 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ แม้จะเป็นเงินที่ไม่มากนัก แต่ก็พอใช้จุนเจือชีวิต ขณะที่ นายกสมาคมคนพิการกรุงเทพฯ มองว่า ถ้าอยากจะให้เพียงพอจริงๆ รัฐต้องเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการเป็นเดือนล­ะ 3,000 บาท ไปติดตามจาก

คุณเกษา นิ่มระหงษ์ ครับ

<< Back