คุณสมพงษ์ รักโคตร ประธานชมรมกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ออกราย  เรารักคนพิการ  วันจันทร์ที่ 21 มีนา

คุณสมพงษ์ รักโคตร ประธานชมรมกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ ออกราย  เรารักคนพิการ  วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม  2559  สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

<< Back