เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก [by Mahidol] มือน้อยเล่าเรื่อง - โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ

Published on Nov 3, 2014

ในครั้งนี้ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลกขอนำเสนอโครงการประกวดการเล่าเร­ื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับเยาวชนที่มีความบ­กพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 13 "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา­ฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล การประกวดครั้งนี้มีโรงเรียนคนหูหนวกต่าง ๆ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมการประกวดกว่า 23 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ใช้ภาษามือไทยในการแข่งขันเป็นหลัก การแข่งขันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ­พัฒนาภาษามือไทยซึ่งเป็นภาษาที่ 1 ของคนหูหนวกไทยทุก ๆ คน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยจากภาพที่กำหน­ด การบอกคำศัพท์ และเล่าเรื่องจากท่ามือที่กำหนด และการตอบปัญหาจากการดูเรื่องเล่าภาษามือไ­ทยเป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-889-5315 หรือ www.rs.mahidol.ac.th

ชมการอบรม เสวนา เวิร์คช็อป และกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัย มหิดล นำความรู้สู่สังคม ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลก ออกอากาศช่อง Mahidol Channel ทาง CTH ช่อง 118
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Website : http://www.mahidolchannel.com

 

<< Back