เด็กหูหนวกพูดได้

Published on Oct 22, 2010

ด.ญ.ณัฐชา ทองเหี่ยง หรือ น้องแอม เด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กหูหนวกแต่กำเนิด สร้างสิ่งมหัศจรรย์ ฝึกท่องคำกล่าวกฐินได้ชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี เพื่อเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ในปี พ.ศ.2553 นี้

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

 

<< Back