ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง

ความรักไม่ใช่ทุกสิ่ง....นอกเหนือสิ่งอื่นใด คือ ความเข้าใจ..........................

<< Back