การฟื่นฟูทักษะการเคลื่อนไหว

รายการ "37 องศา"ตอน การฟื่นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวบกพร่อง
นพ วีระศักด์ ธรรมคุณานนท์ ศักยแพทย์กระดูกและข้อสำหรับเด็ก โรงพยาบาลเวชธานี Vejthani Hospital

<< Back