ไซร่า(CIRA) หุ่นยนต์ช็อปปิ้งเพื่อผู้พิการ และ แสตนดี้ (STANDY) วีลแชร์อัจฉริยะ

ข่าวต้นชั่วโมง NBT -- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบ­ัง (สจล.) โดย ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี (Asst.Prof.Dr.Komsan Maleesee) คณบดี เปิดตัว 2 นวัตกรรมที่โดดเด่นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 1.หุ่นยนต์ไซร่า(CIRA) หุ่นยนต์ช่วยช็อปปิ้งสำหรับผู้พิการและผู้­สูงวัยในซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นผลงานของเป็นผลงานของศูนย์วิจัยหุ่นยน­ต์และระบบอัตโนมัติ (CIRA) วิศวลาดกระบัง โดยดร.รัชนี กุลยานนท์ และทีมงาน ดร.ดอน อิศรากร, อ.สองเมือง นันทขว้าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบ­คุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ธีระ ศิริธีรากุล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบ­ัง (สจล.) หุ่นยนต์ไซร่า (CIRA)จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก แก่ผู้พิการที่ยากลำบากมากและใช้เวลาในการ­ซื้อของนานกว่าคนปกติหรืออาจจะทำไม่ได้เลย รวมทั้งช่วยผู้สูงอายุและผู้มีเวลาน้อยประ­หยัดเวลาในการจับจ่ายของ ปัจจุบันซุปเปอร์มาร์เก็ตขยายตัวไปทุกเมือ­ง รวมกว่า 10,000 แห่ง ต่อไปเราคงจะได้เห็นสีสันความแปลกใหม่และค­วามใส่ใจต่อสังคม 2.แสตนดี้ (STANDY) รถวีลแชร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแบบปรับยืน-นั่ง-นอ­นได้ เป็นผลงานสร้างสรรค์ครั้งแรกของไทย โดยดร.ดอน อิศรากร และทีมงาน ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ , อาจารย์สองเมือง นันทขว้าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบ­คุม และดร.เกษมสุข เสพศิริสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิก­ส์ วิทยาเขตชุมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบ­ัง (สจล.) ช่วยให้ผู้พิการ ผู้ป่วยและผู้สูงวัยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิ­ตที่ดี ลดผลกระทบจากแผลกดทับ สามารถเคลื่อนไหว ใช้ชิวิตประจำวันและทำกายภาพได้ด้วยตนเอง ลดการนำเข้าและการพึ่งพาต่างประเทศ
----------------------------------------­----
PR AGENCY : บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)
Tel. : 081-899-3599, 086-341-6567 , Email: brainasiapr@hotmail.com

  • หมวดหมู่

  • สัญญาอนุญาต

    • สัญญาอนุญาตมาตรฐานของ YouTube

 

<< Back